FSL-LOGO

Skutecznie pozyskujemy i rozliczamy dotacje

Wspieramy innowacyjność  

Jesteśmy akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) w Pomorskim  Systemie Usług Doradczych SPEKTRUM 

Wspieramy Twój rozwój

FSL Consulting Sp. z o.o.
FSL-LOGO_white

Kompetencje

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji; finansów; marketingu; eksportu; efektywnego zarządzania projektami

Pracujemy w oparciu o elastyczne modele wynagrodzenia takie jak: „success fee”, ryczałt, stawki godzinowe, modele mieszane

Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Z naszych usług skorzystało ponad 150 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Zespół

Jesteśmy certyfikowanymi project managerami z wieloletnim doświadczeniem. Dysponujemy sprawdzonymi konsultantami z obszarów: dotacje, finanse, marketing, eksport.

Amadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu https://www.linkedin.com/in/amadeusz-szewczyk

 

Mikołaj Lipiński – Członek Zarządu 

https://www.linkedin.com/in/mikolaj-lipinski

 

Michał Osiński – Partner

https://www.linkedin.com/in/michał-osiński-63338443/

Doświadczenie

Zawsze z autentyczną przyjemnością obserwujemy sukcesy naszych klientów. Dotychczasowa działalność FSL Consulting to:

Ponad:

0
przygotowanych i dofinansowanych projektów

Ponad:

0
złożonych i zaakceptowanych wniosków
o płatność

Ponad:

0
pomyślnie zakończonych inwestycji (plus kilkadziesiąt w toku)

Ponad:

0
zadowolonych klientów

Oferta:
pozyskujemy dotacje i rozliczamy projekty

inwestycyjne

badawczo-rozwojowe

eksportowe

ponadto

doradzamy w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i działalności operacyjnej; zarządzamy projektami, wykonujemy analizy finansowe; tworzymy biznesplany; pozyskujemy opinie o innowacyjności;  wykonujemy ocenę potencjału eksportowego; analizujemy rynki zagraniczne; analizujemy uwarunkowania prowadzania działalności na wybranych rynkach; opracowujemy strategie wejścia na rynki zagraniczne; doradzamy w procesie wyszukiwania partnerów zagranicznych/nawiązywania relacji/negocjacji; przygotowujemy i organizujemy udział w targach/misjach gospodarczych; wykonujemy badania i analizy branżowe; tworzymy strategie marketingowe/marki/komunikacji; analizujemy wybrane rynki, poszukujemy nowych rynków oraz nowych grup docelowych, dokonujemy selekcji zagranicznych partnerów, klientów oraz dystrybutorów; organizujemy szkolenia i kursy; wspieramy w zakresie przygotowania działań promocyjnych i marketingowych, w tym katalogów produktowych, folderów, gadżetów; realizujemy usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie przygotowania  wejścia na wytypowane rynki zagraniczne

Dotacje 2021

[termin składania wniosków: od 29.06.2020 r. do wyczerpania alokacji]

Nabór dotyczy projektów polegających na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej.

Maksymalna kwota dofinansowania (maksymalnie 50% całej wartości projektu): 40 000,00 PLN.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Link do dokumentacji: https://www.arp.gda.pl/2022,iv-konkurs-grantowy-2020

[termin składania wniosków: od 26.02.2021 r. do 29.03.2021 r. ]

Konkurs, w którym można pozyskać środki na uczestnictwo w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Dofinansowaniu podlegają koszty takie jak: opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu, wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego, koszty podróży służbowych, usługi doradcze.

Dofinansowanie: 85% kosztów (pomoc de minimis)

Dla kogo: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Link do dokumentacji (archiwalnej): https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020

[termin składania wniosków: od 24.11.2020 r. do 28.07.2021 r. // 3 rundy]

Dofinansowanie projektów związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Produkt musi spełniać specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Intensywność wsparcia: do 85% na usługi doradcze, w zakresie inwestycji początkowej zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Kwota dofinansowania: maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 PLN (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 PLN oraz maksymalnie do 1 000 000,00 PLN na inwestycję).

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Link do dokumentacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus#dokumenty

Kontakt

Działamy sprawnie i rozmawiamy otwarcie.

Poznaj nasz styl pracy. 

Zapraszamy do kontaktu

FSL Consulting Sp. z o. o.

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000670081, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy)
NIP: 5833237728,
REGON: 366874209,
kapitał zakładowy 10000 zł w całości opłacony.