FSL-LOGO

.

Skutecznie pozyskujemy i rozliczamy dotacje

Jesteśmy akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) w Pomorskim  Systemie Usług Doradczych SPEKTRUM

Wspieramy Twój rozwój

FSL Consulting Sp. z o.o.
FSL-LOGO_white

Kompetencje

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji; finansów; marketingu; eksportu; efektywnego zarządzania projektami

Pracujemy w oparciu o elastyczne modele wynagrodzenia takie jak: „success fee”, ryczałt, stawki godzinowe, modele mieszane

Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Z naszych usług skorzystało ponad 150 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Zespół

Jesteśmy certyfikowanymi project managerami z wieloletnim doświadczeniem. Dysponujemy sprawdzonymi konsultantami z obszarów: dotacje, finanse, marketing, eksport.

Amadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu https://www.linkedin.com/in/amadeusz-szewczyk

 

Mikołaj Lipiński – Członek Zarządu 

https://www.linkedin.com/in/mikolaj-lipinski

 

Michał Osiński – Partner

https://www.linkedin.com/in/michał-osiński-63338443/

Doświadczenie

Zawsze z autentyczną przyjemnością obserwujemy sukcesy naszych klientów. Dotychczasowa działalność FSL Consulting to:

Ponad:

0
przygotowanych i dofinansowanych projektów

Ponad:

0
złożonych i zaakceptowanych wniosków
o płatność

Ponad:

0
pomyślnie zakończonych inwestycji (plus kilkadziesiąt w toku)

Ponad:

0
zadowolonych klientów

Oferta:
pozyskujemy dotacje i rozliczamy projekty

inwestycyjne

badawczo-rozwojowe

eksportowe

ponadto

doradzamy w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i działalności operacyjnej; zarządzamy projektami, wykonujemy analizy finansowe; tworzymy biznesplany; pozyskujemy opinie o innowacyjności;  wykonujemy ocenę potencjału eksportowego; analizujemy rynki zagraniczne; analizujemy uwarunkowania prowadzania działalności na wybranych rynkach; opracowujemy strategie wejścia na rynki zagraniczne; doradzamy w procesie wyszukiwania partnerów zagranicznych/nawiązywania relacji/negocjacji; przygotowujemy i organizujemy udział w targach/misjach gospodarczych; wykonujemy badania i analizy branżowe; tworzymy strategie marketingowe/marki/komunikacji; analizujemy wybrane rynki, poszukujemy nowych rynków oraz nowych grup docelowych, dokonujemy selekcji zagranicznych partnerów, klientów oraz dystrybutorów; organizujemy szkolenia i kursy; wspieramy w zakresie przygotowania działań promocyjnych i marketingowych, w tym katalogów produktowych, folderów, gadżetów; realizujemy usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie przygotowania  wejścia na wytypowane rynki zagraniczne

Dotacje 2021

[termin składania wniosków: od 29.06.2020 r. do wyczerpania alokacji]

Nabór dotyczy projektów polegających na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej.

Maksymalna kwota dofinansowania (maksymalnie 50% całej wartości projektu): 40 000,00 PLN.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Link do dokumentacji: https://www.arp.gda.pl/2022,iv-konkurs-grantowy-2020

Kontakt

Działamy sprawnie i rozmawiamy otwarcie.

Poznaj nasz styl pracy. 

Zapraszamy do kontaktu

FSL Consulting Sp. z o. o.

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000670081, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy)
NIP: 5833237728
REGON: 366874209
kapitał zakładowy 10000 zł w całości opłacony.