2.3.5. Design dla przedsiębiorców POIR [2014-2020]

Celem projektu było opracowanie nowego projektu wzorniczego dla marki Creme Cycles, należącej do 7ANNA Group Sp. z o.o. – innowacyjnego roweru transportowego z napędem elektrycznym. W wyniku realizacji inwestycji zakupione zostały usługi z zakresu projektowania wzorniczego.

.