ue

W dniu 20 września 2021 rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR).

Celem działania 6.2 jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na:

✅ zakup lub licencjonowanie oprogramowania
✅ zakup usług doradczych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego
✅ zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji

  • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.
  • poziom dofinansowania: 85% (nie jest uzależniony od lokalizacji ani wielkości przedsiębiorstwa)
  • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 tys. PLN
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 tys. PLN

Rozliczenie projektu w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu.

Przewidywane stosowanie systemu zaliczek.

Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis.

Preferowane/dodatkowo punktowane będą branże, które ucierpiały podczas pandemii Covid-19.

Alokacja: ok. 100 mln złotych (400-500 projektów).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *