ue

RPO WP V KONKURS GRANTOWY – POMORSKI BROKER EKSPORTOWY

[termin składania wniosków: w terminie od 04.10.2021 r. do 03.12.2021 r.]

Nabór dotyczy projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać np. wydatki na:

a) wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego,

b) transport i ubezpieczenie eksponatów,

c) transport, ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej.

d) korzystanie z międzynarodowych platform cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów

e) koszty wytworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych

Maksymalna kwota dofinansowania (maksymalnie 50% całej wartości projektu): 80 000,00 PLN.

Rozliczenie ponoszonych kosztów związanych z pobytem osób (diety, przeloty, zakwaterowanie) jest ryczałtowe, bez konieczności rozliczania wydatków. Pełne rozliczenie wydatków związanych z wystawiennictwem w imprezach targowych oraz ewentualnych kosztów promocji.

Okres realizacji projektu maksymalnie do 31.12.2022 r.

W konkursie mogą wziąć udział także firmy będące beneficjentami poprzednich edycji Pomorskiego Brokera Eksportowego.