3.7 RPO WL – Wzrost konkurencyjności MŚP [2014-2020]

Celem realizacji projektu było opracowanie inteligentnego systemu zarządzania przestrzenią miejską (UMS urban management system). W wyniku realizacji inwestycji wytworzono nowatorski czujnik parkingowy, urządzenia przesyłu danych oraz aplikację dla kierowców i zarządców miast.