Oferta

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze dla pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Skutecznie wspieramy w pozyskaniu bezwrotnego dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych, projektów eksportowych, projektów doradczych, projektów badawczo-rozwojowych.