ue

Przejście do nowoczesnej, cyfrowej i przyjaznej dla środowiska Unii Europejskiej możliwe jest dzięki m.in. zwrotnym środkom udostępnianym przez Komisję Europejską w wieloletnich ramach finansowych i programach inwestycyjnych.

W latach 2014-20 był to tzw. Plan Inwestycyjny dla Europy. W obecnej perspektywie finansowej (2021-2027) jest to program InvestEU, którego celem jest stymulacja inwestycji publicznych i prywatnych o wartości 372 miliardów euro.

InvestEU łączy 13 niezależnie dotąd funkcjonujących narzędzi finansowych UE oraz EFSI (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych) w jedno.

Wsparcie finansowe w ramach InvestEU udzielane jest w formie zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak:

  • pożyczki,
  • gwarancje,
  • instrumenty kapitałowe.

W celu udzielenia wsparcia beneficjentom ostatecznym, Komisja Europejska wybiera partnerów wdrażających, którzy w jej imieniu realizują program. Są nimi m.in. Europejski Bank Inwestycyjny lub Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instytucje te dokonują z kolei naboru na pośredników finansowych, którzy przygotowują preferencyjną ofertę dla przedsiębiorców w formie:

  • kredytów,
  • leasingów,
  • faktoringu,
  • gwarancji,
  • poręczeń,
  • inwestycji kapitałowych.

Dlaczego warto skorzystać z instrumentów finansowych UE?

Otóż pośrednicy finansowi, wykorzystując publiczne środki, zobowiązują się by korzyści przenieść w jak największym stopniu na ostatecznych odbiorców. W porównaniu do standardowej, komercyjnej oferty, przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bardziej korzystne i preferencyjne warunki finansowania – np. na większą kwotę finansowania czy obniżenie wymagań dotyczących wkładu własnego.

źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77666:instrumenty-finansowe-unii-europejskiej-na-lata-2021-2027-animacja-crmsp

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *