ue

REACT-EU to kompleksowy i ambitny plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską. Inicjatywa REACT-EU ma na celu  walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Około 2 mld złotych zostanie przekazane na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

REACT-EU weszło w życie w dniu 24 grudnia 2020 r. i może finansować wydatki z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r.

Według wstępnych założeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, środki te zostaną przeznaczone na działania w następujących obszarach:

I. sektor zdrowia (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Zdrowia) – ok. 600 mln EUR;

II. infrastruktura energetyczna (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – ok. 400 mln EUR;

III. cyfryzacja – (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) – ok. 300 mln EUR;

IV. wsparcie przedsiębiorstw – granty i fundusz pożyczkowy dla MŚP (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 16 programów regionalnych) – ok. 700 mln EUR.

Obecnie Komisja Europejska przyznała 136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

W Małopolsce 33,5 mln euro zwiększy kapitał obrotowy na infrastrukturę zdrowotną i lokalnych przedsiębiorców. Środki te sfinansują kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz poprawią dostępność usług zdrowotnych, na przykład poprzez inwestycje w e-zdrowie.

W województwie pomorskim 21,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pomogą one również w przeciwdziałaniu długoterminowym negatywnym skutkom zdrowotnym pandemii COVID-19, zwiększając dostępność i jakość usług rehabilitacyjnych dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i pacjentów z chorobami płuc cierpiących na powikłania zdrowotne.

Województwo zachodniopomorskie otrzymuje dodatkowo 18,7 mln euro. Część tych środków zostanie wykorzystana na inwestycje w lepszy i bardziej odporny system opieki zdrowotnej. Środki te przeznaczone będą głównie na wsparcie infrastruktury szpitali, tak aby długoterminowe usługi diagnostyczne i usługi opieki zdrowotnej mogły być świadczone w bezpieczny sposób zarówno w przypadku zakaźnych, jak i pozostałych pacjentów. Inna część tych środków wesprze zieloną transformację, na przykład energooszczędne renowacje budynków mieszkalnych.

W województwie lubelskim prawie 26 mln euro zostanie zainwestowane w odnawialne źródła energii oraz w MŚP. Środki te poprawią także dostępność sektora opieki zdrowotnej, dzięki inwestycjom np. w e-zdrowie, tak aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego. Przyczynią się one również do transformacji ekologicznej w regionie, np. poprzez wsparcie energooszczędnej renowacji budynków publicznych.

W województwie warmińsko-mazurskim 20 mln euro zostanie skierowane na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz sektora opieki zdrowotnej. Środki te zapewnią również bardzo potrzebne wsparcie na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i innych podmiotów medycznych świadczących stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne dla pacjentów, w tym rehabilitację po skutkach ubocznych zakażenia COVID-19.

W województwie świętokrzyskim dodatkowe 15,9 mln euro zostanie w pełni wykorzystane na wsparcie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, na przykład na pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie w dwóch największych szpitalach w regionie. 100 proc. przydziału w ramach REACT-EU w regionie zostanie przeznaczone na wydatki związane ze zmianą klimatu.

Wsparcie w ramach instrumentu REACT-EU musi zostać wykorzystane do końca 2023r.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *