ue

50 mln zł na podbój zagranicznych rynków dla polskich firm

Nawet 800 tysięcy złotych mogą dostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na udział w międzynarodowych misjach gospodarczych i targach. Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ma wspierać te firmy, które chcą wprowadzać nowe produkty lub usługi na zagranicznych rynkach. Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 grudnia.

Podbój zagranicznych rynków to już nie tylko domena wielkich międzynarodowych koncernów czy dużych, sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Coraz częściej poza skalę krajową ze swoją działalnością przebijają się mikro, małe czy średnie firmy. To właśnie z myślą o nich zorganizowano kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce w ten sposób dofinansować te podmioty, które mają co najmniej jeden produkt lub usługę o międzynarodowym potencjale. A jest o co się starać, bo tegoroczna pula środków konkursowych wynosi aż 50 milionów złotych.

– Polscy przedsiębiorcy, mimo pandemii, odważnie próbują swoich sił poza granicami Polski. Dotychczas we wszystkich zorganizowanych edycjach, zgłosiło się do niego ponad 1250 przedsiębiorców, a do dofinansowania rekomendowano dotąd ponad 500 wniosków – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

O dofinansowanie ubiegać się mogą firmy z pięciu województw Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Podstawowym wskaźnikiem decydującym o tym, że firma należy do segmentu MŚP, jest liczba zatrudnionych pracowników. Musi ich być mniej niż 250. Jeśli ten warunek jest spełniony, bierze się pod uwagę dane finansowe. Roczny obrót takiej firmy nie może przekroczyć 50 mln euro, a całkowity bilans musi być mniejszy niż 43 mln euro.

Ile wynosi dofinansowanie?

Łączna pula środków przeznaczonych do tegorocznej edycji konkursu „Internacjonalizacja MŚP” to 50 milionów złotych. Jedno przedsiębiorstwo może maksymalnie otrzymać 800 tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że wkład własny firmy musi wynieść co najmniej 15% całkowitego kosztu danego projektu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Jak wykorzystać konkursowe pieniądze?

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów bądź usług. Umożliwia to firmom wsparcie różnorodnych działań o dość szerokim spektrum. Zaliczają się do nich m.in.:

  • usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego – to m.in. koszty materiałów reklamowych, szkolenia, testy, tłumaczenia;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Jak i do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 grudnia 2021 roku za pośrednictwem Generatora Wniosków prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 60 dni od dnia zamknięcia naboru.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *