Regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi, oraz wzrostem efektywności aplikacji przez przedsiębiorstwa o środki krajowe i europejskie. Produkt/usługa planowana do wdrożenia w wyniku realizacji zaplanowanych, objętych wsparciem grantowym prac B+R:
✅Musi być zgodna co do zakresu z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale Zarządu Województwa Pomorskiego:
ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
✅Będzie innowacją produktową lub procesową o skali co najmniej krajowej.
✅Jej zaprojektowanie/wdrożenie wymaga prowadzenia prac o charakterze B+R (badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych). Więcej informacji: https://www.mikrogranty.com.pl/o-projekcie