ue

B+R. Ten skrót powinna znać każda nowoczesna firma, która za główny cel stawia rozwój własnych produktów i usług. Pod tymi dwiema literami kryje się niezwykle istotna dla współczesnych przedsiębiorstw działalność badawczo-rozwojowa. Tworząc dział B+R w firmie, możemy nie tylko zadbać o innowacyjność i zwiększenie konkurencyjności, ale także skorzystać z ulg podatkowych oraz pozyskać dotacje na rozwój biznesu.

Czym jest B+R?

Działalność badawczo-rozwojową w fachowym ujęciu określa się jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe i/lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Tyle teorii. W praktyce natomiast B+R oznacza dążenie do wypracowania nowych technologii, które zapewnią przedsiębiorstwu znaczne udoskonalenie lub poszerzenie oferty. co w konsekwencji przełoży się na wzrost dochodów.

Badania (przemysłowe) to etap zdobywania nowej wiedzy. Etap prac rozwojowych to wykorzystywanie dostępnej wiedzy i na jej podstawie tworzenie nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów.

Dział B+R w firmie

Stworzenie w firmie działu B+R wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Głównie wynika to z potrzeby zatrudnienia profesjonalnej kadry posiadającej doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie wprowadzania nowych technologii i wykorzystywania jej w konkretnych celach określonych przez firmę. Teoretyczne założenia na niewiele się zdadzą, dlatego nawet najlepiej wykwalifikowany zespół musi posiadać odpowiedni sprzęt potrzebny do prowadzenia badań, a w dalszym etapie prac rozwojowych. 

Zalety posiadania działu B+R

Dzięki zespołowi specjalistów znacząco zwiększamy potencjał firmy. W wydajny sposób zwiększamy poziom wiedzy w przedsiębiorstwie. To z kolei może przełożyć się na wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań i innowacji, zarówno w skali regionalnej, krajowej czy nawet globalnej. Naturalnie pozytywnie wpływa to na konkurencyjność naszej firmy. Posiadanie przez firmę działu B+R ma także aspekt marketingowy – dysponowanie centrum badawczo-rozwojowym stanowi doskonałą promocję przedsiębiorstwa i podnosi jego status nie tylko wśród konkurencji, ale może nawet przede wszystkim wśród klientów. Zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych. 

B+R = ulgi i dotacje

Wymierną korzyścią posiadania działu badawczo-rozwojowego jest natomiast możliwość skorzystania z ulgi podatkowej oraz szerokie możliwości pozyskania finansowania w formie dotacji.

W nadchodzącej perspektywie finansowej (2021-2027) Polska pozostaje największym beneficjentem funduszy inwestycyjnych. W programie „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG), który zastąpi „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) obligatoryjnym elementem projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy lub moduł inwestycji w infrastrukturę B+R. Zakres projektu będzie mógł być uzupełniony przez wnioskodawcę w zależności od potrzeb o działania fakultatywne takie jak: wdrożenie wyników badań, rozwój kompetencji wśród pracowników i kadr zarządzających, internacjonalizację, cyfryzację związaną z Przemysłem 4.0, „zazielenienie” przedsiębiorstw. 

W naszej ocenie, przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem firmy w oparciu o dotacje powinni już teraz organizować własne centra badawcze.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *