1.6 RPO WZ – Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia [2014-2020]

Celem projektu było zwiększenie możliwości produkcyjnych klienta w wyniku zakupu środków trwałych oraz zwiększenia zatrudnienia.
W wyniku realizacji inwestycji zakupiono grunt pod budowę, wybudowano halę produkcyjną oraz zmodernizowano park maszynowy przedsiębiorstwa.