ue

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020).

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FENG TO:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na KIS

PROGRAM FENG OFEROWAŁ BĘDZIE WSPARCIE MODUŁOWE:

MODUŁ OBOWIĄZKOWY (B+R):

 • Prace B+R
 • lub Infrastruktura B+R

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • WDROŻENIE INNOWACJI

Wdrożenia mogą dotyczyć prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym oraz prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

 • CYFRYZACJA

Moduł obejmuje: analitykę danych i optymalizację produkcji;  robotyzację linii produkcyjnej; oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów; Internet rzeczy; cyfrowego baliźniaka; systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo; Big data – wykorzystanie dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie produkcji.

 • ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Moduł obejmuje: zastępowanie, bądź redukcję substancji szkodliwych w materiałach, produktach; ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad; ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF; zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi.

 • INTERNACJONALIZACJA

Moduł obejmuje: komercjalizację wyników prac B+R za granicą; udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw; promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych; uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską.

 • KOMPETENCJE

Moduł obejmuje zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w szczególności w zakresie: inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania oraz obsługi infrastruktury badawczej wspomagających realizację pozostałych modułów.

Program FENG będzie najprawdopodobniej funkcjonował podobnie jak konkursy w ramach POIR. To oznacza, że harmonogramy ze zbiorczą listą konkursów realizowanych w danym roku, a następnie ogłoszenia o uruchamianiu procesów aplikacyjnych będą publikowane na stronach Instytucji Pośredniczących (IP). Chodzi o:

 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odpowiedzialną za obsługę wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów z ich udziałem;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odpowiedzialne za obsługę dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw z MŚP i organizacjami badawczymi, a także konsorcjów MŚP z organizacjami badawczymi.

PRZEWIDYWANY BUDŻET NOWEGO PROGRAMU TO 7,9 MLD EUR (36 MLD ZŁOTYCH)

Z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą mogły skorzystać:

 • przedsiębiorstwa, przede wszystkim z sektora MŚP, ale też tzw. mid-caps, start-upy oraz w określonych przypadkach firmy duże,
 • sektor nauki,
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości,  innowacji i instytucje finansowe.

Program oferowany jest w następujących formach: dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Prezentacja Funduszy i Polityki Regionalnej FENG

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *