Startują konkursy na dotacje europejskie – pierwszy nabór dla firm w Ścieżce SMART!

7 lutego 2023 roku ogłoszono nabór w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG. To pierwszy konkurs dla firm z funduszy unijnych dla Polski na lata 2021-2027.

Kto i na jakie wsparcie może liczyć?

O dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R
– badania przemysłowe i prace rozwojowe,
– projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne.

Moduł wdrożenie innowacji
– wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym,
– wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:
– budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
– promocją produktów na rynkach zagranicznych,
– ochroną własności przemysłowej,
– podnoszeniem kompetencji kadr,
– zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Budżet Ścieżki Smart w tym roku wyniesie łącznie 10.67 mld zł, z czego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje 6,67 mld zł.

Najbliższy termin naboru dla MŚP:

13 kwietnia – 30 czerwca 2023 r.