Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

– usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego

– usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego

– usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)

– usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Realizację inwestycji, w tym:

– zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

– zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE:1 125 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE: 1 500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *